Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy


Úřady a jejich zastoupení


Alžběta Richenza


Ivain de Merpins


Petr z Posadowa


Dobrohost z Ronšperka


Jakub ze Spernaku


Páni z Lomnice a Tasova


Miroslav Protiva z Libiše


Zástřizlovi


don Iňigo Díaz de Haro


Bohuslav II. Bušek ze Švamberka


páni ze Strakonic


František z Šešovic


Jeremiáš Wilczek z Dobrozemice


Jan z Vrcova


Sonnberg


Jan z Klimberka


Smil z Nových Hradů


Jan Sazima z Ústí


páni z Pořešína


Mutina z Dobrušky


páni z Řepice


Albert Saský ze Šenova


Jakub z Černé


Hecht z Rosic