Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Dobrohost z Ronšperka

Dobrohost z Ronšperka a na Dvorci, komorník (komoří) Její Milosti

Dobrohost z Ronšperka na Dvorci (1353 - 1376), zdědil po otci panství na Rokycansku. Ve Dvorci u Mirošova si vystavěl tvrz, na které seděl v roce 1353. Predikát „z Ronšperka“ odráží dobovou módu. Je odvozen z rodové heraldické figury - berana (Ramsberg = Beranní vrch). Není však jisté, ke kterému z Dobrohostových sídel se vztahuje, zda k Dvorci nebo k hradu Drštka. V roce 1366 věnoval Dobrohost platy ze 3 poddanských dvorů v Mirošově za duši svého otce Nachvala klášterům plzeňským a ustanovil, aby panství nad těmito dvory, z nichž se plat vydával, měli po jeho smrti napřed jeho bratr Zdeněk z Bukové, po jeho smrti synovec Nachval z Osvračína, po tomto další synovec Sezema z Přívozce a teprve po smrti jich všech jeho vlastní nejstarší syn. Jako svědci vystupují na listině tři jeho synové - Nachval, Jan a Zbyněk. V roce 1374 rovnal spor o meze zádušních lesů náležejících ke kostelu sv. Václava ve Skořicích, ke kterému ve stejném roce podával faráře, přičemž je jmenován jako Dobrohost z Dvorce jinak z Ronšperka. V té době již byl zcela jistě vlastníkem hadu Drštka.

Marek Trojan je členem Sdružení pro historický život Via Boemia www.viaboemia.com


Elizabeth Wudy