Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Adam z Dobřenic

Adam z Dobřenic - fiktivní postava, družiník pana Jakuba ze Špernaku

Adam je nestarší syn Petra z Dobřenic, který jej vyslal do světa nabrat zkušenosti. Začínal s jedním věrným družiníkem, ale po několika úspěšných střetech nabral další. Když byl ve službách pana Ivaina de Merpins, dostala se k němu zpráva, že je otec nemocný a vydal se za ním do Dobřenic. Krátce na to jeho otec zemřel a pan Adam musel řešit spory se svými sousedy, kteří tvrdili, že jim dluží velké množství peněz. Na pomoc mu přispěchal i jeho věrný přítel pan Jeník z Mečkova. Pan Adam v této době nebyl schopen plnit své povinnosti vůči panu de Merpins, a proto byl z jeho služeb propuštěn. Po několika měsících vstoupil do služeb pana Jakuba ze Špernaku. Od té doby se s ním a jeho družinou účastí rozličných tažení, výprav a turnajů.