Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Páni z Lomnice a Tasova

Vznat z Lomnice - chrudimský pukrabí

V jihozápadním cípu okresu Blansko leží městečko Lomnice a na návrší nad ním se nalézá zámek, jehož stavba skrývá středověký hrad, založený v 2. polovině 13. století. S přídomkem "z Lomnice" se roku 1281 píše Vznata z rodu Tasovců. Roku 1293 se uvádí jeho syn Tas a vnukové Jan, Tas a Vznata. Počátkem 14. století drží lomnické zboží Vznata ( což jsem zřejmě já, což není až tak lehké říci, pro velikou rodovou oblibu v několika málo jménech), který měl syny Pročka, Jana, Tasa a Ješka, jenž se uvádějí kolem roku 1339. V polovině 14. století vlastní panství Vznata z Lomnice a roku 1390 je drží jeho syn Jan. Kromě samotné Lomnice patří v této době k panství též Rašov, Brusná, Veselí, Ochoz, Synalov, Strhaře, Osiky, Znětín, Přibyslavice, díl Brumova a díl Bedřichova.

Rodovým erbem je černé křídlo na stříbrném pozadí a dále jsem si ponechal v úžívání znak osobní, tedy stříbrnou věž stojící v červených plamenech na černém pozadí. 

  

 

Jan z Tasova - zpovědník a rádce Její Milosti

Jan (II.) z Tasova, blízký příbuzný (blíže to bohužel nelze určit) Vznaty (I.) z Lomnice, pozdějšího moravského zemského hejtmana. Pravděpodobný nejbližší společný předek byl Vznata (I.) z Tasova (a Lomnice), královský číšník (moravský stolník), který zemřel někdy počátkem osmdesátých let třináctého století (poslední zmínka 1281). Jeden z bratrů Vznaty se jmenoval Jan, ale docela jiný Jan, než zde zmíněný; stejně tak jeden z bratrů Jana se jmenoval Vznata, taktéž ale docela jiný Vznata, než zde zmíněný; otec Jana i Vznaty se jmenoval Tas, ovšem jde o docela různé Tasy. To vše na ploše několika desetiletí jednoho čerstvého rozrodu. To jen na dokreslení poměrně těžkého dopátrávání i v tak významném panském rodu, kdo byl koho vlastně sám sobě dědečkem a tak podobně. 

  

Náš Jan z Tasova se narodil dost možná v roce 1293, byl vysvěcen na kněze, stal se farářem kostela v Popicích, kanovníkem vyšehradské kapituly, později dvořanem a kaplanem Karla IV., v roce 1346 (na přímluvu čerstvě zvoleného římského krále Karla IV. u papeže Klimenta VI.) kanovníkem olomoucké kapituly a v letech 1351-1361 jejím proboštem. Na věčnost odešel patrně v témže roce 1361. Potud historická data, jak jen bylo možno se jich dopátrat. V projektu je Jan zpovědníkem a rádcem Její Milosti. Se Vznatou z Lomnice se oslovují jako bratři, vždyť koneckonců přinejmenším jako dobří křesťané jimi bezpochyby jsou.