Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

František z Šešovic

První rytíř 2013

František je jedním z potomků Františka z Šešovic, syna Ladislava z Volanic. Po smrti otce zůstávají pouze on a jeho mladší bratr Tomáš posledními mužskými potomky rodu.

Ještě za života svého otce se vydal na druhou křížovou výpravu, kde se seznámil s Bavorem III. ze Strakonic a spřátelili se. Po návratu do Čech se příležitostně nechává bohatým Bavorem najímat na drobné úkoly, při kterých může uplatnit své vojenské zkušenosti. Jedním takovým úkolem byl pověřen na chudobínském panství, kde po smrti jejich pána probíhaly sedlácké rebelie, neb si odmítali nechat rozkazovat ženou.

Na Chudobíně nějakou dobu setrval a stal se správcem panství, zatímco jeho statky ve Volanicích, Budě, Káraném a samozřejmě Šešovicích spravoval po smrti otce jeho bratr.

V současné době opět spravuje své majetky a věnuje se převážně výchově dcery Barbory.

Své vojenské a bojové zkušenosti uplatňuje jako člen gardy Její Milosti pod velením pana ze Spernaku.