Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Svatomír z Němčic

Svatomír z Němčic řečený Godwik - královský lovčí

(nedoložený) syn Předoty z Němčic, ležících nedaleko města Netolice. Němčice spolu s vesnicemi Vlhlavy, Malé Chrášťany a Tupesy byly od roku 1259 v držení Předotova bratra vladyky Svatomíra z Němčic. Oba bratři byli v letech 1263-1278 ve službách Rožmberků. Jak úzký vztah měli páni z Němčic s Rožmberky, dokládají listiny, ve kterých Vok z Rožmberka nazýval Svatomíra slovy „meus miles“, tedy „můj rytíř“. Titul „miles“ užívali všichni příslušníci vladyckého rodu z Němčic a později z Vlhlav.

V roce 1273 byl Svatomír králem Přemyslem Otakarem II. za nevěru králi odsouzen k ztrátě hrdla i statků (pravděpodobně příliš podporoval Rožmberky na úkor královské moci). Nakonec byl ponechán naživu, majetek mu však byl zabaven. Ještě téhož roku všechny 4 vsi král daroval cisterciáckému klášteru ve Vyšším Brodě.

Až Svatomírovi synové Oneš, Absolon (Abšík) a Čadek dokázali své právo na zabavené vsi a roku 1292 jim je král Václav II. vrátil. Vyšebrodský klášter dostal náhradou vsi Dobčice, Lipanovice, Holašovice a Záboří.

Kolem roku 1320 byl rodový majetek rozdělen mezi 3 bratry: Svatomírovi připadly Němčice, Absolónovi Vlhlavy a Čadkovi Sudoměř u Tábora. Jejich synové pak zastávali vysoké církevní funkce.

Svatomír, syn Předoty a bratranec Onešův, Abšíkův a Čadkův, prvně sloužil coby panoš pod Bernardem z Cimburka. Po pasování na rytíře se vrátil do Němčic a převzal správcovství nad vsí Tupesy. Nadále zůstal přítelem Bernarda z Cimburka a aktivně jej podporoval, ať už vojensky či politicky.