Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Tak šel čas

Od začátku existence projektu Dvora sdílelo společné zážitky mnoho zajímavých lidí. A někteří byli pro vznik a vývoj tohoto projektu velmi důležití, byť proto, že byli u úplných začátků a bez nich by projekt vůbec nevznikl, nebo proto, že se nesmazatelně zapsali a zanechali hlubokou stopu ve vzpomínkách nás všech.


Ivain de Merpins


Jakub ze Špernaku


Bavor III. ze Strakonic


Jiří z Holohlav


Bernard z Cimburka


Hecht z Rosic


Kunášek z Vrbí