Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Pravidla

Hradecký dvůr je společnost lidí snažících se o porozumění životu společnosti na počátku 14. století jak v ohledu hmotné kultury, tak společenských vztahů prostřednictvím „oživené historie“.
Datace projektu a tím i postav a hmotného vybavení je 1275 – 1330
Projekt stojí na třech základních pilířích:

Abychom si všichni společnou zábavu co nejvíce užili, je třeba znát a respektovat společná pravidla.

Pravidla pro boj


Main rules in English (Základní pravidla anglicky)

Grundregeln auf Deutsch (Základní pravidla německy)