Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Jiří z Rabštejna

Jiří z Rabštejna, dříve Jiří z Pluhova Žďáru, je prostředním synem druhé generace vladyckého rodu, založeného Oldřichem I. Pluhem z Pluhova Žďáru léta páně 1260.

Jiřího otec byl prvním purkrabím města Hradce v Jižních Čechách, později známého jako Jindřichův Hradec. Úřad poté přebral Oldřich II., starší bratr Jiřího, a pomáhal paní z Hradce s vedením panství, dokud její syn Oldřich z Hradce nedospěl. Oldřich II. Pluh si později ve službách Jana Lucemburského našetřil jmění dostatečné pro koupi hradu Rabštejn nad řekou Střela, odstěhoval se na něj společně s Jiřím a změnil si přídomek. Purkrabství Hradce poté předal nejmladšímu bratrovi, Ctiborovi.

Bratr Oldřich II. se později (kolem roku 1319) dá do služeb Jana Lucemburského jako podkomoří, a zastává až do své smrti roku 1341 úřad zemského sudího.

 

Rod Pluhů z Rabštejna užívá v naší době v různých obměnách v erbu či klenotu dva znaky - prvním je stříbrná radlice v červeném poli, druhým pak dubový kmen s ostrvemi, ze kterého raší nové pupeny. Právě ten užívá Jiří.

Zatímco Oldřich se stará o hrad, panství a přidělené úřady, mladší Jiří se vydává bojovat na straně krále Jana bojovat do Polska. Zde se v poli setkává s Jakubem ze Špernaku a dává se do jeho služeb. Je vyslán na dvůr Elišky Rejčky, aby ve jménu Jakuba ze Špernaku bojoval na hradeckém turnaji. Svoji identitu přislíbí neodhalit do posledního úderu meče, bojuje tedy pod jménem Vertreter, na štítu místo svého erbu nese špernacké krokve či na znak věrnosti vymalovaného psa.

Později je Jakubem ze Špernaku určen jeho hofmistrem, aby společně s Hatalmásem, špernackým kapitánem, a ostatními špernackými pány pomáhali držet Špernak v jeho velikosti, zatímco Jakub bojuje v Polsku.

Jiří zaujme i královnu Richenzu, na hradeckém sněmu v máji 1313 mu s požehnáním Jakuba ze Špernaku uděluje úřad rychtáře města Poličky, dále mu uděluje právo nosit její tři růže v hlavě svého štítu. Jiří přísahá Richenze věrnost.

Na tradičním jaroměřském turnaji poté získá titul Pavího rytíře a klenot s pávem, který během turnaje obhájí v soubojích o chocholy, začne užívat za svůj.

Na májovém sněmu roku 1314 pak Richenza Jiřímu odebírá poličskou rychtu a jmenuje ho purkrabím Jaroměře.


Marie Kateřina z Rabštejna


Podkovář Václav


muzikus Adalbert


Záviš


Richard z Rysova


Karolína