Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Tomáš z Radvaně

Tomáš z Radvaně je uherský šlechtic a kastelán Lupčianského hradu, který působil ve službách magistra Donče a společně s ním se zapojil do bojů proti Matúšovi Čákovi.

  

Tomáš se významnou měrou zasloužil o vytlačení Matúšových vojsk z území středního Slovenska, když Matúša porazil v bitvě na Oravě.

Velmi úspěšně u dvora naší paní královny zastupuje magistra Donče, sklízí úspěchy turnajské a se svou krásnou chotí Adélou a jejich družinou se stali nedílnou součástí hradecké nejvyšší společnosti. Domovská družina je spolek GASTON a spolupracující Projekt Donč