Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Alžběta Richenza

Alžběta Richenza, dvojkrálovna česká a polská, paní měst Hradce, Chrudimi, Mýta, Poličky a Jaroměře.
 

Alžběta Richenza, nazývaná v Polsku Ryksa a v Čechách Eliška Rejčka, byla českou a polskou královnou v letech 1303-1305 a po krátkém období vlády nevlastního syna Václava III. opět v letech 1306-1307. V tomto období byla dvakrát provdána - roku 1303 ve svých 15-ti letech za českého a polského krále Václava II., který zemřel v létě 1305. Podruhé byla provdána na podzim roku 1306 za rakouského vévodu Rudolfa Habsburského, který tak mohl legálně usednout na uprázdněný český trůn. Jeho vláda však skončila po necelém roce jeho smrtí roku 1307.

     

Po roce 1308 začala její vláda nad pěti městy ve východních Čechách, která jí byla přiznána jako záruka věna po zemřelých manželích, a z nichž si tak zřídila vlastní dominium. Obvykle užívaný termín královna vdova je umělým, nikoliv dobovým označením, naopak dochované listiny i pečeti ukazují, že Alžběta se i jako vdova v souladu s dobovým chápáním korunovačního aktu nadále označovala tituly české a polské královny, jak jí náleželo.
   


hradecký purkrabí Macek, řečený Mnich


Markéta z Doubravice


převor Hroznata


Amat Hradecký


Adam


Ziemomysl z Gory


Jitka


Martin


Hanička


Hanka


Jakub


Martina


Kuřátko


Janek ze Včelné