Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Markéta z Doubravice

Markéta z Doubravice, první komorná královny Alžběty

Markéta z Doubravice je fiktivní postavou. Markéta vystupuje jako sestra Hechta z Rosic, jež se provdala na Doubravici. V roce 1308, během pobytu u svého bratra Hechta, se Markéta z Doubravice seznámila s královnou Alžbětou Richenzou, která se zrovna vracela přes Moravu z rakouského exilu. Obě si padly do oka a tak Markéta přijala post u vznikajícího královnina dvora v Hradci nad Labem jako její první komorná. Markétin choť, jemuž přirozeně povinnosti nedovolily zanechat Doubravice bez pána a správce, se s manželkou loučil s těžkým srdcem a pro klid své duše s Markétou vyslal do Hradce i svého věrného služebníka Adama, aby v něm měla Markéta oporu.  

  

Genealogie rodu, píšícím se po Doubravicích, je zatím nepříliš jasná, což skýtá poměrně široké pole. Znám je Protiva z Doubravice, prvně doložený k roku 1275 jako kastelán královského hradu v Zábřehu. Následně se objevuje roku 1293 a patrně v této době vystavěl hrad Doubravice. O čtyři roky později je doložena majetková transakce mezi Protivou z Doubravice a templářskými rytíři, jimž Protiva zčásti prodal a zčásti daroval blíže neurčené statky, ležící po obou březích řeky Bečvy, které předtím získal od krále. Pozici Protivy z Doubravice mezi moravskou šlechtou ilustruje skutečnost, že roku 1305 zastával úřad moravského zemského číšnika. Z písemných pramenů Protiva z Doubravice mizí po roce 1308, přičemž není jasno, zda zemřel bezdětný. Jako další držitel Doubravice je doložen až roku 1370 Ješek. Fiktivní postava Markéty z Doubravice proto vystupuje jako choť taktéž fiktivního Ješka z Doubravice, syna Protivova a otce zmíněného Ješka, doloženého onoho roku 1370.