Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Martina

Martina, královnina osobní kuchařka 

Martina, ač neurozená, je pro svou zkušenost a um nejen hlavou a výkonnou paží, ale i srdcem královniny kuchyně. Její dovednost v umění kuchařském je na hradeckém dvoře všeobecně známá a bezpochyby i pro pochoutky, Martinou připravované, je hradecký dvůr královny Alžběty znám jako místo, jehož lesk převyšuje dokonce i dvůr pražský.