Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Jitka

Jitka, komorná královny Richenzy

Jitka je nejbližší komornou královny Richenzy z řad neurozených. Důvěra královny v Jitku je taková, že Jitka zastává roli klíčnice královniny domácnosti, což znamená, že všechno ví, všechno zná a od všeho má klíč. Který ovšem střeží jako oko v hlavě. Ba víc.
Tento pevný vztah mezi královnou Alžbětou a Jitkou není náhodou. Jitka původně pracovala v domě zlatníka Konráda v Praze, když zde poté, co pražský hrad strávily plameny,  nalezla domov rodina krále Václava II. S jeho chotí Alžbětou si Jitka i přes rozdíl ve společenském postavení záhy porozuměla a tak slovo dalo slovo a Jitka přešla do služby ke královně. Od té doby ji tak doprovází téměř na každém kroku. Byla to právě ona, kdo společně s královnou Richenzou a maličkou dcerou Anežkou prchala do Rakous, aby byla své paní byla nablízku a stále nápomocna.
Jitka, ač neurozeného, měšťanského původu, se honosí přízviskem, kterým ji žertem obdařila sama královna, a sice paní ze Švestky. Proč? Jitka je totiž žena zvláštního nadání. Každým rokem totiž doveze na turnaj, který její paní pořádá, celý koš švestek. A to i tehdy, když zrovna není všeobecně úroda… Obě se tím velmi baví, což ovšem Jitce nebrání se zároveň pyšnit.