Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Martin

Martin pochází z váženého měšťanského rodu a díky otcově prozřetelnosti se mu dostalo se dobrého vzdělání. Martin se tak domluví několika jazyky, ovládá více než trivium a tak není divu, že nalezl uplatnění na královnině dvoře, kde zastává roli písaře a notáře. Martin, ač vzdělaný, se nelekne žádné práce a umí vzít do rukou i zbraň. Jelikož se těší důvěře nejen královny Richenzy, ale i hradeckého pukrabího Macka z Nasavrk, s nímž nějaký čas strávil na cestách, vystupuje Martin nezřídka také jako posel u kterého jsou královnina tajemství v nejlepším bezpečí.