Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

hradecký purkrabí Macek, řečený Mnich

Macek, řečený Mnich, hradecký purkrabí 

Macek, zvaný Mnich, kastelán na hradě Hradci (Maczko dictus Monachus castellanus castri Greczensis) v době královny Richenzy je k historicky doloženou postavou.

Hradecký purkrabí byl držitelem vysokého dvorského úřadu, jehož prestiž a význam umocňovala skutečnost, že mezi lety 1308-1318 (1320) bylo město Hradec nad Labem sídlem dřívější české a polské královny Alžběty Richenzy, což Macka neformálně povyšovalo nad ostatní purkrabí Richenziných věnných měst Chrudimi a Jaroměře, fakticky byl nejspíše prvním mezi rovnými, slovy římského práva. S ohledem na držený úřad lze předpokládat, že měl k hradecké královně velmi blízko a s ohledem na svou působnost patřil k jejímu nejbližšímu okolí.

Jméno Macka, řečeného Mnich, známe ze dvou listin z let 1312 a 1320, v nichž je uveden jako svědek. Není zjevné, zda se jednalo o šlechtice, nebo snad patricije. Neznáme ani Mackův původ a poměry, ani jeho erb. To dává jeho nynějšímu představiteli volný prostor pro vykreslení postavy, známé pouze jménem.

   

Náš Macek tedy vystupuje jako druhorozený syn vladyky z Nasavrk, který část života dlel na studiích v Anglii – odtud pak neobvyklé přízvisko „Monachus“ (Mnich). V Anglii také potkal svou nastávající a oženil se. Mladá rodina záhy zplodila potomka, avšak šťastný rodinný život vzal za své poté, co Mackova manželka nepřežila porod druhého syna. Raněn bolestí vrátil se Macek z Anglie, kde mu zesnulou choť vše připomínalo, i s oběma syny zpátky do Čech a šťastným řízením osudu, ale i díky svým ambicím, odvaze, vzdělání a rozhledu, nalezl prostřednictvím podpory pana Rajmunda z Lichtenburka uplatnění v Hradci nad Labem, kde se stal purkrabím. V této službě Macek setrval i poté, co se k Bohu se odebral také jeho starší bratr, a on zdědil rodnou tvrz v Nasavrcích. Macek, řečený Mnich, bdí ostřížím zrakem nad veškerým děním na hradeckém hradě a jeho rámě je královně Richenze vždy pevnou a spolehlivou oporou.