Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hanka

Hanka, chůva dcerky královny Alžběty

Hanka pochází z děčínského kupeckého rodu. Poté, co král Václav II. město Děčín postoupil panu Janovi z Vartemberka, nalezla Hanka uplatnění v panské službě. S královnou Alžbětou Richenzou se seznámila náhodou, když pan Jan, jeho přítel Jindřich z Lipé a další pánové jednali na panství pana Hechta z Rosic s rakouským vévodou Fridrichem. Jak už to tak chodí, život často zamíchá osudy nečekaným způsobem. V Hance nalezla zalíbení nejen Richenzina malá dcera Anežka, ale i její matka královna Alžběta, a tak Hanka Moravu opouštěla nikoliv s Janem z Vartemberka, ale s hradeckou královnou, aby nový domov nalezla na jejím dvoře v Hradci nad Labem jakožto chůva princezny Anežky. Nejenže Hanka oplývá darem péče o děti, díky svému původu a vrozené inteligenci ovládá také čtení, psaní a počty, což jsou, jak se ukazuje, další kvality, které může uplatnit v královnině domácnosti.