Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Kuřátko

Kuřátko, služebník královny Alžběty

Kuřátko pochází z kupeckého rodu z města Strážnice. V dětství nabyl dobrého vzdělání v místní farní škole, kde se naučil nejen číst a psát, ale také ovládl němčinu, která je na rakouském pomezí nutností, a dokonce i základy latiny. Protože schopnost domluvit se s potenciálním zákazníkem je pro kupce klíčová. V pozdějším věku jej pak otec vyslal až do vzdáleného Hradce nad Labem ke svému dobrému příteli a letitému obchodnímu partnerovi, aby se u něho Kuřátko otrkal, rozšířil si obzory, nabyl dalších dovedností v kupeckém řemesle – a snad i navázal nové kontakty, z nichž by posléze profitoval při obchodování. Jenže toto poslední přání se mělo Kuřátkovu otci splnit více, než snad on sám chtěl. Po několika letech pobytu v Hradci, když již Kuřátko zastupoval otcova přítele při vyřizování různých obchodních pohledávek, naskytla se mu možnost opakovaně navštívit i  královnin dvůr. Jeho lesk i jistý pocit dobrodružství Kuřátka lákal a možnost posílit své vazby k nejvyšším společenským vrstvám východních Čech zaujala i Kuřátkova patrona, který tak jeho zájem jenom podporoval. Kuřátko se nakonec zásluhou své inteligence, pohotovosti, úslužnosti, spolehlivosti, ale i díky své zálibě ve zpěvu a veršování dostal až do služeb samotné hradecké královny Alžběty jako jeden z členů její družiny.