Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Amat Hradecký

Amat Hradecký

Osobní lékař královny Alžběty.

Amat, ač původem z Prahy, náleží mezi respektované příslušníky městské obce staroslavného Hradce nad Labem a sluchu mu dopřává i sama královna Richenza. Není divu, Amat je totiž ctěným lékařem, jehož zkušenosti a um jsou známy široko daleko. Amat je totiž mužem širokého rozhledu a životních zkušeností. Jeho obzory nejsou omezeny hradeckými hradbami, neboť své vzdělání a akademický gradus získal na vysokém učení v dalekém Salernu, kde studoval u těch nejlepších znalců lékařské vědy. Vedle toho je znalcem a milovníkem literatury a historie, vyzná se však i ve válečném umění – už proto, že jeho otec byl stavitelem obléhacích strojů – jakkoliv s ohledem na svou profesi na něj nahlíží spíše z oné odvrácené stránky. Amat Hradecký je uznáván pro svou moudrost, jakož i přátelskou a laskavou povahu a bystrý vtip, není proto divu, že po svém usazení se v Hradci nad Labem záhy získal pevné postavení u královnina dvora jako jeden z královniných nejbližších.