Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Marie Kateřina z Rabštejna

Marie Kateřina z Rabštejna se narodila léta páně 1296 na hradě Potštejn jako Marie z Potštejna, nejstarší potomek Procka z Potštejna, významného družiníka Jindřicha z Lipé a bohatého českého šlechtice. Jméno Kateřina přijala při sňatku s Jiřím z Rabštejna roku 1313. Od této chvíle používá přídomek z Rabštejna.

Marie vyrůstala se třemi bratry a ačkoli se její otec snažil z dívky vychovat mladou dámu, dopřát jí řádného vzdělání a především ji vhodně provdat, jeho snaha nebyla příliš úspěšná. Marie, podporovaná horkokrevnými bratry, zarputile odmítala jakokouli příležitost seznámit se s případným manželem natolik urputně, že se roku 1311 stala kandidátkou ženského kláštera dominikánek v Hradci a ještě téhož roku přijala novicát. První (časný) řeholní slib už ovšem nesložila.

Roku 1312 byl zabit Mariin otec Procek. Pravděpodobně šlo o spiknutí pražských měšťanů v čele s Peregrinem Pušem, důkazy ovšem neexistovaly. Kateřina opustila klášter, aby pomohla svému bratru Mikulášovi překonat hluboký zármutek i vztek. Neúspěšně. Mladý Mikuláš se rozhodl vzít spravedlnost do vlastních rukou a otcovu smrt pomstít. Peregrina zabil bez ohledu na následky.

Mikulášův neuvážený čin i jeho následné uvěznění Marii hluboce ranil. Ačkoli svého bratra milovala, jeho zatvrzelost a neoochota přiznat chybu a kát se za vraždu Puše ji donutila přehodnotit své vyhlídky do budoucna. Vrátit se do kláštera nebylo vhodné a jméno rodu Potštejnů utržilo citelnou ránu. Využila tedy známostí svého otce a jeho přátel a seznámila se, mimo jiné, s jistým Jiřím z Rabštejna - v té době méně významným šlechticem hradeckého dvora královny Elišky.

Jiří nezaujal pouze královnu, ale také Marii. Roku 1313 tedy následuje sňatek, pri kterém Marie přijímá jméno Katřina i přídomek z Rabštejna. Od rodu Potštejnů se kvůli zvyšující agresi bratra Mikuláše distancuje.