Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Richard z Rysova

Richard z Rysova
Družiník pana Jiřího a paní Kateřiny z Rabštejna

historie:

Richard se narodil 1285 na tvrzi Rysov jako syn místního purkrabího Jana z Rysova a Magdalény, která při porodu umírá. Již v dětství překvapoval svým pozorovacím talentem a schopností okoukané věci a činnosti napodobovat. Od otce se naučil bít se kopím, bijákem či dýkou, stejně tak dvořit se dívkám a ženám. Až příliš pozdě si Jan uvědomil, jakou stopu v Richardovi zanechal a poslal ho do kláštera k mnichům do učení četby a písma. Po studiích a několika napomenutích pro údajně (!) nemravné chování v blízkých vesnicích odchází z učení do Poličky, kde vstupuje do služeb Jiřího z Rabštejna. Stává se jeho družiníkem a s ním pak do Jaroměře, kde pomáhá vyšetřovat všeliké případy světské a aspiruje na rychtáře. Ve službách se seznamuje se Závišem, se kterým sdílí mnohé hodnoty a spolu se tak stávají nerozlučnou dvojkou, která nemá daleko k dýce i ostrému slovu. Richard nenosí viditelně zbraň, neb jeho zbraní je prý Záviš. Záviš si nemusí hlídat záda, neb je tam Richard. Pověstný je též Richardův jazyk - jednak pro jeho verše, které rozesmějí celý dvůr, a jednak pro činnosti, o kterých si jen špitají chichotavé služebné a dvorní dámy mezi sebou.

 

"Když se tihle dva smějí, pak se musíme začít asi bát!" - purkrabí Macek, Májový sněm (1315)