Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

 

VÝSTROJNÍ PODMÍNKY PRO PŘELOM XIII. A XIV. STOL.

 

Následující text se zabývá výstrojními podmínkami vyžadovanými na akcích pořádaných Hradeckým dvorem, zejména na Hradeckém turnaji a na Májovém sněmu. Pravidla pro boj na turnaji od bezpečnosti a platného počítání zásahů po seznam jednotlivých disciplín najdeš v samostatném článku:

Pravidla boje pro Hradecký turnaj

Výstroj musí odpovídat dataci projektu 1275-1330, stejně jako kulturní a sociální příslušnosti představované postavy. U postav, družin, či projektů pocházejících mimo kulturní okruh střední Evropy (Česko, Německo, Rakousko) se výzbroj může lišit a vyžadujeme pro její použití předchozí schválení organizátory. Vždy však musí poskytovat nejméně srovnatelnou ochranu.

Text níže dále přibližuje různé úrovně ochrany jednotlivých částí těla a popisuje, co se dá s takovou úrovní ochrany považovat za "dobrý zásah". Minimální požadovaná úroveň ochrany se bude lišit podle bojových disciplín, lze ale obecně říci, že s nedostatečnou úrovní ochrany nelze nastoupit do boje, pokud není organizátory výslovně řečeno jinak. 

Výstrojní podmínky nemají být uzavřeným výčtem, jako spíše oporou při vašem výběru zbroje a zbraní. V případě nejasností doporučujeme kontaktovat organizátory s konkrétním dotazem a ideálně fotografií sporného kusu výstroje. Za vybavení družiny odpovídá její senior.
 

OCHRANA HLAVY
 

Nepovolená zbroj

Lehká zbroj

Střední zbroj

Těžká zbroj


Elitní těžká zbroj

OCHRANA TRUPU, PAŽÍ A RUKOU
 

Nepovolená zbroj

Lehká zbroj

 

Střední zbroj

 

Těžká zbroj

 

Elitní těžká zbroj

 

OCHRANA NOHOU

Nepovolená zbroj

 

Lehká zbroj

 

Střední zbroj

 

Těžká zbroj

 

Elitní těžká zbroj


 

Zpracoval: Miroslav Mölzer (Libiš), Václav Černý (Javornice), Jiří Janda (Rabštejn), Vít Hrachovský (Kastilie), Vladimír Blažek (Wildenberg), Zdeněk Pokorný (Blatná) a Lýdie Krňávková (Spakona)