Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

 

PRAVIDLA BOJE A DISCIPLÍN PRO HRADECKÝ TURNAJ

 

Následující text stanovuje obecná pravidla pro boj na Turnaji hradeckého dvora Alžbety Richenzy od celkové bezpečnosti po platné počítání zásahů. Najdeš zde také možná ocenění a pravidla  jednotlivých klání, která se mohou objevit na Turnaji hradeckého dvora. Vždy se však seznam s programem probíhajícího turnaje a tím, která klání jsou konkrétní rok vypsaná a jak se do nich lze přihlásit. Do většiny klání je třeba se hlásit v dostatečné době před turnajem. Žádosti o účast podané přímo na turnaji již nemusí být vyslyšeny.

Výstroj musí odpovídat dataci projektu 1275-1330, stejně jako kulturní a sociální příslušnosti představované postavy. Adekvátní výstroj je podmínkou účasti v jednotlivých disciplínách a pro naše účely ji rozdělujeme na lehkou, střední a těžkou. Více o výzbroji naleznete v samostatném článku:

Výstrojní podmínky pro přelom XIII. a XIV. stol.

Pokud není určeno jinak, bojuje se vždy na jeden dobrý zásah.

V předem domluvených případech je možné bojovat na převahu.

Všechny boje jsou vedeny v rytířském duchu a s vědomím, že se jedná o přátelské střetnutí s úmyslem nezranit svého oponenta.
 

Dobrý zásah

Boj na převahu

Hlavní zásady

 

Štít 

 

Bodání

 

Kopy a zápas

 

Heroldi

 

Sudí

 

Závoj milosrdenství dam

 

SEZNAM OCENĚNÍ

 

První rytíř 

 

Nejlepší bijec

 

Nositel štítu Jiřího z Holohlav

 

Šampion hlavní, rudé a modré tribuny

 

Vítěz klání Jakuba ze Špernaku

 

Vítězové klání Bavora ze Strakonic

 

KRÁLOVSKÉ DISCIPLÍNY

 

Královské disciplíny představují vrchol celého turnaje jakožto klání předních turnajníků dvora a země.

 

 

Mlaty

 

Chocholy

Varianta chocholů: Pět dobrých zásahů. 

Varianta chocholů: Pán a zbrojnoš

HROMADNÁ KLÁNÍ

 

 

Boj o most

Varianta Boje o most: Pět na pět

Varianta Boje o most: Dva mosty

 

Boj v poli

Varianta Boje v poli: Opevnění

 

Bitva korouhví

 

Zlatá a rudá

 

INDIVIDUÁLNÍ KLÁNÍ

 

Klání Jakuba ze Špernaku

 

Klání Bavora ze Strakonic

 

VÝJIMEČNÁ A KRATOCHVILNÁ KLÁNÍ

 

Pas d'Arme

 

Boj přes hrazení

 

Dívčí kastel

Varianta Dívčího kastelu: Ve zbroji
Zpracoval: Miroslav Mölzer (Libiš), Václav Černý (Javornice), Jiří Janda (Rabštejn), Vít Hrachovský (Kastilie), Vladimír Blažek (Wildenberg), Zdeněk Pokorný (Blatná) a Lýdie Krňávková (Spakona)