Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Vladimíra z Posadowa

choť stolníka hradecké královny,  nejbližší z urozených paní provázejících královnu

Spoluvedoucí projektu „Dvůr hradecké královny Alžběty Richenzy 1308-1318“.

Vystudovala zahradnickou fakultu Mendlovy zemědělské a lesnické university v Brně,  provozně ekonomickou fakultu MZLU - učitelství odborných předmětů a pedagogickou fakultu University Karlovy, učitelství biologie.

Zabývá se historií módy a odívání ve 14. století. V projektu je spoluautorkou návrhů a realizací řady dobových oděvů, spolu organizátorka  akcí Dvora.