Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Anežka Ákos


Anežka Ákos ze Strakonic je nejstarší dcerou Bavora II. ze Strakonic řečeného Veliký a Anežky z Kuenringu, nemanželské dcery českého krále Přemysla II. Otakara. Její sňatek se synem uherského palatina Istvánem (Štěpánem) II. Ákosem domlouval však až její bratr Bavor III. ze Strakonic, později z Bavorova. Jednalo se o jeden z diplomatických sňatků vyjednaných v rámci jednání o získání uherské koruny pro syna českého krále. Její tchán István Ákos se po vymření Arpádovců postavil na stranu české kandidatury a podporoval v Uhrách krále Václava III. a získal za to mnoho statků. Po jeho zavraždění a poté, co byl roku 1307 uherským zemským sněmem uznán za krále Karel I. Robert z Anjou, stáhl se István Ákos z politického dění a roku 1315 zemřel. Její manžel poté okamžitě spolu se svými bratry vystoupil proti Karlovi I. Robertovi a zahájili otevřenou vzpouru. Ta skončila mezi lety 1319 a 1320 jejich porážkou a kompletním zničením Ákosovského dominia.

Anežka žije po boku svého muže na panství jeho rodu v horních Uhrách, avšak pokud jí to okolnosti dovolí vyráží jednou, či dvakrát do roka, do Čech, navštívit své bratry a sestry. Při svých cestách navazuje diplomatické styky s předními českými pány na podporu boje svého manžela.