Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Ivan z Liběhradu

Ivan i Liběhradu je syn Jakuba z Rochova, jenž tvrz Liběhrad dostal v nájem od opata Konráda, dobrého představeného kláštera Zbraslavského.

Rytíř je pověřen ochranou zboží a správou sídla po kterém se začal i zváti. Tato tvrz, dvě míle vzdálená od města pražského, nahradila původní dřevěnou stavbu novou kamennou. Syn pana Jakuba stojící ve službách kláštera se věrně přidružuje svých patronů mnichů cisterciáckých. Kromě Liběhradu se později stal i majitelem domu ve Svatoštěpánské ulici na Starém městě pražském.
Po účasti na nemnoha šermířských turnajích byl i s řadou dalších českých válečníků pozván rytířem Ryszardem Radynem do Polska na Mazovský rytířský turnaj, kde se mu vítězstvím v turnaji podařilo vydobýt rytířský pás. Půl roku na to byl v kostele svatého Bartoloměje v Libčicích slavnostně pasován na plnohodnotného rytíře země České, dostal privilegium nazývat se rytířem a těžit výhod z toho daných. Vstoupil do služeb pana Jana z Klimberka a v jeho barvách ho zastupoval na vojenských tažení i v rytířských kláních.

Tato postava je fiktivní

V 2016 roce se na turnaji královny Alžběty Richenzy stal Prvním rytířem Hradeckého dvora.