Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

profesionální voják Mateo de Uclés

profesionální voják Mateo de Uclés

Mateo se narodil ve městě Uclés, je mu 30 let.

Uclés je silně opevněné město, které leží nedaleko Toleda. Uclés je sídlem a zároveň i majetkem řádu svatojakubských rytířů (Orden de Santiago).

Mateo pochází z početné rodiny úspěšného obchodníka s vínem, který všem svým synům dopřál základní vzdělání v církevní škole u augustiniánů.

Jako mladík podlehl lákání armádních verbířů a vidině rychlého zisku, a nechal se naverbovat do armády svatojakubského řádu. V armádě sloužil několik let. Protože uměl číst, psát a počítat, vypracoval se až na místo zásobovacího poddůstojníka.

Nakonec se zúčastnil obléhání Gibraltaru, kde se potkal s panem Iňigo de Haro, ale při jednom plenícím nájezdu byl Mateo vážně zraněn. Po dlouhém zápasu s horečkami se nakonec zázračně uzdravil. Aby vzdal
Bohu díky, rozhodl se vykonat pouť k hrobu sv. Jakuba do Santiaga.

Nedaleko města byl přepaden lupiči, kteří se ho chystali okrást, zbít a hodit do strže, aby tam bídně zahynul. Hlídka městské stráže vedená Jaimem byla naštěstí nablízku a podařilo se jim Matea osvobodit a lupiče pobít.

Po skončení pouti Mateo zůstal v Compostelle a vstoupil do řádu sv. Augustina jako oblát neboli terciář. Pokračoval ve službě ve svatojakubské armádě a spřátelil se s Jaimem.

Jaime vyslanci de Haro navrhl Matea jako dalšího společníka na cesty a vyslanec souhlasil. Už mnohokrát byly naší misi jeho vojenská zdatnost i vzdělání více než užitečné.