Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

don Iňigo Díaz de Haro

Vyslanec don Iňigo Díaz de Haro

Je rok 1312 léta našeho Pána.
Mé jméno je Iňigo Díaz de Haro, je mi 47 let.

Jsem nemanželský syn dona Diega Lópeze V de Haro a s jeho svolením nosím jeho erb. Pocházím z rodinného klanu bohatých baronů a magnátů Haro.

Harové jsou spříznění s královskými rodinami v Leónu, Portugalsku a Kastílii. Klan de Haro ovládá bohatý Biskajský záliv. Zasloužili se o založení bohatého města Bilbao. Z kraje Haro pochází mé oblíbené víno Rioja.

Zamlada jsem sloužil jako páže na dvoře Alfonsa X, kde jsem se učil službě vladařům, hudbě, vysoké politice a diplomacii. S dvorskými učenci a nejlepšími šermíři z Toleda jsem studoval umění války, boj muže proti muži i maurskou jemnost v zacházení se zbraněmi.

Ve službách Alfonsova syna Sancha jsem válčil v mnoha bitvách. Také jsem se osvědčil jako důvěryhodný zprostředkovatel a doprovod poslů vyjednávajících papežský dispens pro děti Marie a Sancha.

Nyní jsem vyslanec královny vdovy Marie de Molina a krále Ferdinanda IV. Mým úkolem je cestovat po evropských dvorech Římské říše, šířit slávu mého pána a paní a našeho království, a především získávat válečníky na další křížovou výpravu proti Granadskému sultanátu.

Mám malý vlastní ozbrojený doprovod a v každém království žádám o ozbrojenou ochranu místní urozence.

Cestujeme lodí do Provence, přes Gotthardský průsmyk do Kostnice, Mnichova, Salzburgu, Lince, Freistadtu, Novohradských hor.
První kroky mě zavedly do Hradce Králové na turnaj, nasát politickou atmosféru východní poloviny Českého království. Dále zamíříme do Prahy za Alvarem de Oviedo, bývalým astrologem Alfonse X, který na pražský dvůr odcestoval po pádu Alfonsa X a rozpuštění části toledské školy.