Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

NÁVOD NA VÝROBU BEZPEČNÝCH BITEVNÍCH ŠÍPŮ: EUROŠÍP A EUROŠÍP+

Postupy zvýrazněné červeně jsou na akcích Hradeckého dvora vyžadovány jako povinné.

ÚVOD

Na českých historických akcích včetně akcí pořádaných Hradeckým dvorem platí pro střelbu z luků a kuší proti “živým cílům” dva základní bezpečnostní standardy. 

Prvním standardem je všeobecný maximální nátah luků 15kg a kuší 40kg.

Druhým standardem je takzvaný eurošíp. Jeho konstrukce má zajistit primárně bezpečnost zasaženého. Hrot je proto takové velikosti, aby neprošel očním důlkem a v našem případě je navíc vyměkčená i jeho kontaktní plocha. Na druhé straně je důležité, aby šíp měl rozumný dolet a také aby zasažený o zásahu věděl i přes zbroj. Proto je eurošíp tvrdší v porovnání s jinými šípy používanými například na larpech, které pro naše podmínky nejsou vhodné.

V rámci dalších zkušeností s kontaktní střelbou na vzdálenost 3-7 metrů se však ukázala potřeba vytvořit k eurošípu jeho bezpečnější variantu, která při výstřelu po krátké přímce bude poskytovat maximální bezpečí zasaženému a díky krátkému doletu si může dovolit robustnější konstrukci. Tento šíp budeme dále označovat jako eurošíp+.

Jak eurošíp, tak eurošíp+ by měly mít místo ve vašem toulci. První zůstává v používání pro dálkovou střelbu a druhý bude nově vyžadován pro kontaktní boj na krátkou vzdálenost. Silně doporučujeme rozlišit si tyto šípy pro vlastní potřebu například pomocí různé barvy letek.

Vzhledem k velké ztrátovosti a snadné zničitelnosti šípů je povolen vizuální kompromis nejen u hlavice šípu ale i u jeho letek. Diváka na větší vzdálenost takový šíp vzhledově neurazí a pro majitele je snadný na výrobu i opravu. Nic vám však nebrání osadit hlavici eurošípu i na tělo šípu s historicky správnou konstrukcí.


NÁKUP MATERIÁLU

Týblo 


Kobercová páska


Textilní páska Duct tape


Šampusový špunt 


Mirelon


Karimatka


Lepidlo Chemopren


Vypěňovací lepidlo na dřevo


Potrubní izolační pouzdro


Lepidlo Herkules


Plátek pilky na železo


Vrtačka s vrtákem do dřeva


Odlamovací nůž


Tyto potřeby s výjimkou špuntů a karimatky pravděpodobně nakoupíte v běžném hobbymarketu.

 

VÝROBA HLAVICE

  1. Špunt navrtáme lehce přes polovinu celkové délky (hloubka 28-32 mm v případě výše uvedených špuntů). Vrtáme z vrchu, kde není korek v kuse.

Doporučení

  1. Týblo vlepíme s vypěňovacím lepidlem. Lepidlo musí být po celé délce i na špičce týbla. Jinak hrozí pří nárazu nebezpečí, že týblo projde skrz korek. Po vypěnění by mělo lehce vytéct.

Doporučení

  1. Na čelo hlavice přilepíme chemoprenem dvě vrstvy karimatky nebo jednu vrstvu dvoukarimatky, jako v tomto případě. Polstrování musí být tlusté alespoň 10mm, neboť se časem se omačkává. Karimatka musí mít z boku stejný profil jako špunt. 

Doporučení

  1. Přes špičku šípu přelepíme kobercovou pásku, obvod zafixujeme páskou Duct tape. Kobercová páska je při dopadu měkčí, proto jí používáme na dopadové ploše šípu. Páska Duct tape je použita na boky hlavice, protože je proti kobercové pásce výrazně levnější a navíc navozuje zdání kovového hrotu šípu.

Ducktape nelepíme až ke špici šípu, vytvářela by tam ostrou hranu. Měkká část by měla být překryta pouze kobercovkou, viz, přiložený fotografie.

 


ZÁŘEZ

U šípů pro luk je potřeba vyrobit zářez pro tětivu. Hloubka zářezu by měla být 7-8 mm, vyříznout se dá dobře několika vedle sebe spojenými plátky pro pilku na železo, případně pomocí kotoučové brusky - flexy. Zářez musí jít kolmo na léta u týbla, jinak se lehce vylomí.

U šipek do kuše zářez samozřejmě není potřeba. Pokud jsme zvolili širší týblo, než je velikost otvoru v ořechu kuše, týblo na jeho konci po bocích seřízneme.

Doporučení


LETKY

Letky vyrábíme z bílého mirelonu a lepíme pomocí chemoprenu.

U šípů pro luk lepíme 3 letky po 120 stupních s tím, že jedna jde kolmo na zářez. Za letkami necháme dost prostoru pro prsty držící tětivu a šíp při střelbě.

U šipek pro kuši lepíme 2 letky po 180 stupních. Za letkami stačí nechat zhruba 15 mm na zapasování šipky do ořechu. Zadní tvar letek musí být vždy sešikmen směrem k hrotu, aby s nimi při výstřelu nepřicházela do kontaktu tětiva. 

 

 

VYLEPŠENÍ EUROŠÍPU NA EUROŠÍP+

  1. Vezmete klasický eurošíp a hlavici po celém obvodu natřete lepidlem Herkules, případně podobným částečně pružným lepidlem. 

  1. Na natřený špunt natáhnete potrubní izolační pouzdro, tak aby jej celý překrývalo a zaříznete zároveň s předním koncem šípu.

 

  1. Nyní na čelo rozšířené hlavice nalepíte pomocí chemoprenu ještě jednu vrstvu dvojité karimatky nebo dvě vrstvy tenčí jednovrstvé karimatky. Zaříznete jí tak, aby kryla celý průměr šípu včetně nasazené izolace. 

  1. Opět přelepíte kobercovou páskou čelo hlavice a její boky páskou duct tape, tak jako klasický eurošíp.


VAROVÁNÍ ZÁVĚREM

Kontaktní eurošíp+ má využití pro střelce, kteří podporují svůj šik v přímém střetu. Vzhledem k větší hlavici nedolétne tak daleko jako klasický eurošíp. Větší hlavice však zajišťuje v případě špatného výstřelu lepší ochranu zasaženého oka. Je třeba si ale uvědomit, že kontaktní střelba je vhodná spíše pro zkušené střelce, kteří svou zbraň ovládají a vědí kam střílí. Stejně jako u bojovníků na blízko je čistě na zodpovědnosti střelce kam jeho výstřel dopadne a aby jím nepřítele nezranil. Rozhodně by se nemělo střílet na hlavu či obličej. Nedoporučujeme také v kontaktní střelbě jít na plný nátah, který je pro zasaženého z blízka pořád hodně velká rána.

Po každé akci je třeba jak eurošípy, tak eurošípy+ zkontrolovat! 

Naprasklé a jinak defektní šípy je potřeba vyřadit. U eurošípu+ se také stává díky opotřebení, že se vrchní vrstva z izolace na trubky utrhne z lepidla a celý předek se vyboulí. Takový šíp o něco ztrácí svou bezpečnostní přidanou hodnotu, protože pokud vyboulený předek zasáhne oko, zasáhne jej napřímo. Pokud je tedy takto opotřebený, je třeba sundat vrchní vrstvu a znovu ji přilepit, nebo přidělat novou. 


Přejeme vám dobrou mušku a spoustu pobitých kumánů.

 

Zpracoval: Adam Richter (Dobřenic), Miroslav Mölzer (Libiš)