Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Óda na krasavici ze Sádku

pan Martin z Bílé léta páně 2010

Její krása ruku v ruce s chytrostí
a ač se její vlasy chlubí plavostí
a oči zase jasnou barvou blankytnou,
její rty vám mnohou moudrost poskytnou.

I když je cudná snad jak Panna Marie,
tak jedním pohledem srdce muže rozbije.
A když chce být oddaný jak pes pastýřský,
nezbude než vzdát se a být rytířský.

Nápadníci jak do vlasů špendlíky,
však každý z nich musí začít od píky
a když to nepochopí hlava skopová
nelibost se za úsměvem neschová.

Její rozmar předčí krutou Salome
a za závoje živí kupce lakomé,
a bude slavnou jak Abraháma Sára,
marnivosti, tvé jméno je...
...tvé jméno ať vám fárá.