Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký ordál

Roku 1315 došlo k soudnímu souboji mezi dvěma vladyckými rody Rudolfa z Kosic u Chlumce nad Cidlinou a Věnka z Třesic v Hradci nad Labem. „Tak šest a šest mužů proti sobě stojí, stejné mají koně, ve stejné jsou zbroji, za podmínek rovných bít se mají spolu… Rudolfovicům se zprvu dobře vedlo, chovali se ale příliš obměškaně, když některým z Věnků podrazili sedlo, že sletěli dolů, nedbali už na ně a ti opěšalí se pak nejlíp klíli a nejvíce škod jim v boji nadělali… Proto zvítězili a tak podle práva celý Rudolfův rod brzy se jim vzdává. Tak po lítém boji došlo k rozhodnutí. I když neskončil ten zápas ničí smrtí, přece pobili se jako vlci spolu a potoky krve tekly po okolu.“

viz Dalimilova kronika České právo v minulosti – Prof. JUDR. Karel Malý, DrSc.

Celé znění z Dalimilovy kroniky:

Rok tisící tří stý patnáctý se psal,
když se v české zemi ukrutný mord stal,
pro nejž statní muži ze dvou velkých rodin
netajně se musí utkat v klání soudním.

To z Bošovic Rudolf zamordoval syna
Věnkovi, jenž sídlil na sousedním statku.
Ten pak zabil chlapce jemu na oplátku.
Rudolt dopustil se znovu stejné vraždy.
Nechtěli se smířit, na svém stáli každý,
a že příliš velká byla jejich vina,
okol připravili jim na zápas v Hradci,
aby všechny účty mohli vyrovnat si.
Tak šest a šest mužů proti sobě stojí,

stejné mají koně, ve stejné jsou zbroji,
Rudoltovicové vyjdou do okolu
v zelených sukních. Páni Věnkovici
zas červenou mají na suknici.
Rudolticům se zprvu dobře vedlo,
Chovali se ale příliš obmeškavě,
když některým z Věnků podrazili sedlo,
že sletěli dolů, nedbali už na ně
a ti opěšalí

se pak nejlíp kláli
a nejvíc škod jim v boji nadělali.
To Věnek, když srazí nepřítele na zem,
aby poddal se mu, donutí ho rázem.
Proto zvítězili, a tak podle práva
celý Rudoltův rod se jim brzy vzdává.
Tak po lítém boji došlo k rozhodnutí.
i když neskončil ten zápas ničí smrtí,
přece pobili se jako vlci spolu
a potoky krve tekly po okolu.