Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

TURNAJ (přihlášky)
 

PŘIHLÁŠKA na Turnaj

fb událost
 

Milí přátelé a příznivci Hradeckého dvora,

rok se opět s rokem sešel, a tak bychom Vás rádi, jménem naší patronky královny Alžběty Richenzy, pozvali na již tradiční Turnaj Hradeckého dvora, který se stejně jako v předchozích letech uskuteční na osvědčeném místě, tedy na louce u Poklasného mlýna v Jaroměři-Josefově, a to v termínu 8. - 11. 9. 2022.

Letošnímu turnaji vtisknou svou tvář  První rytíř turnaje 2021 pan Hadmar ze Sonberga a panna Laura von Fünfkirchen.
Jimi zvolené téma je “Cesta k odpuštění”, která je volně inspirovaná cestou do Canossy, kterou podnikl roku 1077 římský král Jindřich IV.

Nad kláními Jakuba ze Špernaku bude mít záštitu pan Vladimír z Wildenberga a na souboje budou dohlížet páni,  kteří se zhostí úkolu sudích. To je jejich čest, ale i odpovědnost jakožto mužů, ověnčených vavříny turnajské slávy. Jim se také přísluší organizovat a soudit jednotlivé duely.

Nad kláním, ve kterém se proti sobě postaví trojice neurozených, ozbrojených dle vlastního uvážení, přičemž konkrétní výbava by následně měla odpovídat sociálnímu postavení nebo bohatství jejího nositele, má záštitu dům pana ze Strakonic, v čele s Mikulášem z Blatné.

Nejudatnější z nich pak převezme na další rok do své ochrany Kopí Bavora III. ze Strakonic.
 

Turnajská taxa

Poplatek je ve výši 400,- za osobu.

Děti do 15. let věku jsou i nadále nezpoplatněné.

Platbu budeme upřednostňovat hromadnou, prostřednictvím každého seniora. Ovšem jak si tuto celkovou platbu připadající na počet účastnících se členů mezi sebou každý dům/družina rozloží, již je na jejich vlastním uvážení. Do zvyklostí, které vládnou v jednotlivých domech a družinách nemáme potřebu zasahovat.

V čele organizačního týmu stojí a evidenci přihlášek a plateb má na starosti Spakona.

Platbu turnajské taxy je nutno provést nejpozději do 30. srpna 2022. Výjimky pouze po osobní dohodě se Spakonou.

Číslo účtu 2501449382/2010

Zpráva pro příjemce ve tvaru: jméno seniora (domu) - turnaj 2022

PŘIHLÁŠKY POSÍLEJTE, PROSÍM, PROSTŘEDNICTVÍM FORMULÁŘE, a to nejpozději k 20.8.

JINÉ VARIANTY PŘIHLÁŠEK NEBUDOU BRÁNY V POTAZ.