Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

TURNAJ (přihlášky)
 

Přihláška družin na Turnaj 2020 

Výzvy a duely

 

Milí přátelé a příznivci Hradeckého dvora,

rok se opět s rokem sešel, a tak bychom Vás rádi, jménem naší patronky královny Alžběty Richenzy, pozvali na již tradiční Turnaj Hradeckého dvora, který se stejně jako v předchozích letech uskuteční na osvědčeném místě, tedy na louce u Poklasného mlýna v Jaroměři-Josefově, a to v termínu 11. - 13. 9. 2020.

Letošnímu turnaji vtisknou svou tvář  První rytíř turnaje 2019 pan Jiří z Rabštejna a jeho krásná choť Kateřina a tématem letošního Turnaje je epos “Vilém ze země Slovanů”, pocházející z pera Ulricha von Etzenbach.

Nad kláními urozených bude mít opět záštitu pan Vladimír z Wildenberga a na souboje budou dohlížet pan Svatomír z Němčic, Jiří z Rabštejna a Miroslav z Libiše, kteří se zhostí úkolu sudích. To je jejich čest, ale i odpovědnost jakožto mužů, ověnčených vavříny turnajské slávy. Jim se také přísluší organizovat a soudit jednotlivé duely.

Nad kláním, ve kterém se proti sobě postaví trojice neurozených, ozbrojených dle vlastního uvážení, přičemž konkrétní výbava by následně měla odpovídat sociálnímu postavení nebo bohatství jejího nositele, má záštitu dům pana ze Strakonic, v čele s Mikulášem z Blatné.

Nejudatnější z nich pak převezme na další rok do své ochrany Kopí Bavora III. ze Strakonic.

Elitní neurození ozbrojenci v kroužkové zbroji, které jejich pán jmenuje, budou mít také možnost zúčastnit se společně s urozenými pány pátečních duelů pod patronátem pana Vladimíra z Vildenberga, kdy v klání budou reprezentovat erb svého pána, ale budou již vystupovat pod vlastním jménem.

 

Turnajská taxa

po 20 let trvání Turnaje se výše a způsob plateb v zásadě neměnily, nebo jen dílčím způsobem.

Jelikož se ale rok od roku náklady zvyšují, jsme po zralé úvaze a diskusi v rámci spolku nuceni přistoupit ke změně. Od letošního roku tak bude Turnaj financován stejně jako jiné akce Dvora, tedy náklady rozloženými rovnoměrně takříkajíc „na hlavu“, a to ve výši 400,- za osobu.

Děti do 15. let věku jsou i nadále nezpoplatněné.

Pokládáme to za spravedlivé a transparentnější, než byl dosavadní postup.

Platbu budeme upřednostňovat hromadnou, prostřednictvím každého seniora. Ovšem jak si tuto celkovou platbu připadající na počet účastnících se členů mezi sebou každý dům/družina rozloží, již je na jejich vlastním uvážení. Do zvyklostí, které vládnou v jednotlivých domech a družinách nemáme potřebu zasahovat.

 

V čele organizačního týmu stojí a evidenci přihlášek a plateb má na starosti Spakona.

 

Platbu turnajské taxy je nutno provést nejpozději do 30. srpna 2019. Výjimky pouze po osobní dohodě se Spakonou.

 

Číslo účtu 2501449382/2010

Zpráva pro příjemce ve tvaru: jméno seniora (domu) - turnaj 2020

 

PŘIHLÁŠKY POSÍLEJTE, PROSÍM, PROSTŘEDNICTVÍM FORMULÁŘE, a to nejpozději k 20.8.

JINÉ VARIANTY PŘIHLÁŠEK NEBUDOU BRÁNY V POTAZ.