Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Turnaj neurozených Bavora III. ze Strakonic (pravidla)TORNEAMENTUM BAVARI DE STRAKONICZ ANNO DOMINI BIS MILLESIMO UNDEVICESIMO
 

                                                                                    

 

Bojový systém turnaje:

Mužstva

Platné zásahy

Bodování výsledků

 

Minimální výstrojní a výzbrojní podmínky:

Výzbroj:

Výstroj:

Zásady boje:

Cílem duelu není protivníka zranit, proto:

Všechna klání budou vedena v rytířském duchu a s vědomím toho, že se jedná o přátelské střetnutí s úmyslem nezranit svého oponenta. Údery a navalování štítem budou povoleny, musí však být vedené bezpečným způsobem mimo zranitelná místa protivníka (obličej, slabiny). Budou-li mít oba účastníci uzavřenou helmu, je možný úder štítem vedený na hlavu. Povoleny budou i kopy, avšak vedené s jistotou a bezpečně – žádné prokopávání kolen atd. Pokud sudí vyhodnotí kop či úder štítu jako vedený nebezpečným způsobem do rizikových partií, bude dotyčný bez výstrahy vyřazen.

Námitky:

Během duelu může každý účastník vznést jednu námitku vůči rozhodnutí sudího, ten ji po poradě s druhým sudím může, ale nemusí přijmout.

Zahájení turnaje (po přečtení pravidel):