Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Turnaj neurozených Bavora III. ze StrakonicTORNEAMENTUM BAVARI DE STRAKONICZ ANNO DOMINI BIS MILLESIMO UNDEVICESIMO
 

                                                                                    

 

Bojový systém turnaje:

 

Zahájení turnaje (po přečtení pravidel):

Připomenutí památky Bavora III. ze Strakonic – Mikuláš z Blatné Vítěz předchozího ročníku předá putovní relikvii – „kopí Bavora III. ze Strakonic“ Přísaha účastníků turnaje

Výzbroj:

Volbu zbraní ponecháme na jednotlivých účastnících před každým kláním. Tedy budou povoleny všechny zbraně. Tyto však musí být přijatelného vzhledu s opodstatněním v archeologických nálezech či dobových vyobrazeních. Do kolbiště nebudou vpuštěni bojující vybavení zbraněmi nedobovými, stejně tak zbraněmi nebezpečnými – ať pro ostrou špičku, nezaoblené hrany či jiné důvody. Konečné posouzení vhodnosti zbraně je plně v kompetenci sudích. Do kolbiště nebudou vpuštěni bojovníci vybaveni střelnými ani vrhacími zbraněmi – luk, kuše, oštěp.

Minimální výstrojní a výzbrojní podmínky

Výstroj:

Povinně alespoň prošívanou zbroj v délce nejméně do půlky stehen s dlouhým rukávem. Povinně alespoň prošívané rukavice – palčáky nebo tříprsté – mohou být potaženy kroužky. Povinně alespoň prošívané nohavice v délce maximálně pod kolena. Tolerovány budou prošívané nohy chránící i holeně avšak takové, které kopírují siluetu nohy. (posoudí sudí) Nebudou tolerovány předimenzované prošívané zbroje typu „Michelin“ Hlava bude povinně chráněna kovovou přilbou o tloušťce nejméně 1,5 mm nejlépe 2 mm a více. Bezpodmínečně musí být helma vybavena batvatem. Účastníci nesmí mít nechráněný krk – možno vyřešit prošívanicí s límečkem, samostatným límečkem, či kuklou chránicí krk a ramena. Volitelné jsou kroužkové zbroje v délce minimálně do půli stehen a délkou rukávu alespoň na předloktí. Volitelné jsou kroužkové nohavice. Sudí před každým kláním provedou mustruňk. Shledané nedostatky ve výzbroji budou moci dotyční v určitém čase napravit. Bez minimální vyžadované ochrany hlavy, krku, trupu a nohou nebude účastník vpuštěn do kolbiště.

Zásady boje:

Cílem duelu není protivníka zranit proto:

Za nepřípustné budou považovány údery do slabin a obličeje. Údery a navalování štítem budou povoleny, musí však být vedené bezpečným způsobem mimo zranitelná místa protivníka (obličej, slabiny). Budou-li mít oba účastníci uzavřenou helmu, je možný úder štítem vedený na hlavu. Všechna klání budou vedena v rytířském duchu a s vědomím toho, že se jedná o přátelské střetnutí s úmyslem nezranit svého oponenta. Povoleny budou i kopy, avšak vedené s jistotou a bezpečně – žádné prokopávání kolen atd. Pokud rozhodčí usoudí, že kop či úder štítu byl veden nepatřičně, nebo nebezpečným způsobem, bude dotyčný bez výstrahy z turnaje vyřazen.

Námitky:

Během duelu může každý účastník vznést jednu námitku vůči rozhodnutí sudího, ten ji po poradě s druhým sudím může, ale nemusí přijmout.

Body a zásahy:

Vítězství v jednotlivých kláních bude dosaženo po vyřazení všech členů protivníkovy družiny. Zásahu je dosaženo sekem či sekem spojeným s řezem vedeným patřičnou intenzitou (prostá přiložení či letmé zásahy nebudou brány v potaz). O tom, co je a co není patřičná intenzita, rozhoduje sudí. Důraz bude kladen na zbroj jednotlivých bojovníků. Lehkooděnec bude vyřazen po obdržení jednoho zásahu. Bude-li nositel kroužkové zbroje zasažen do takto chráněné části těla, bude vyřazen až dalším zásahem. Pokud však obdrží první zásah do části těla chráněné pouze prošívanou zbrojí – typicky nohou – bude vyřazen po tomto prvním zásahu. V případě dlouhého klání rozhodčí informuje účastníky, že zápas ve vymezeném čase ukončí, a vítěze určí na základě iniciativy. Rozhodčí má vždy pravdu a jeho rozhodnutí je samo o sobě nezpochybnitelné a konečné.