Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy


Úřady a jejich zastoupení


Alžběta Richenza


Ivain de Merpins


Petr z Posadowa


Jakub ze Spernaku


Dobrohost z Ronšperka


Jan z Klimberka


Mutina z Dobrušky


Jan z Dobrušky


Páni z Lomnice a Tasova


páni ze Strakonic


Jan Sazima z Ústí


Smil z Nových Hradů


Jan z Vrcova


Hecht z Rosic


Jakub z Černé


Zástřizlovi


František z Šešovic


páni z Pořešína


Jeremiáš Wilczek z Dobrozemice


Hadmar III. Von Sonnberg


Albert Saský ze Šenova


páni z Řepice