Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

 

VÝSTROJNÍ PODMÍNKY A OBECNÁ PRAVIDLA BOJE

 

Následující text se zabývá výstrojními podmínkami vyžadovanými na akcích pořádaných Hradeckým dvorem, zejména na Hradeckém turnaji a na Májovém sněmu. Zároveň jsou zde stanovena obecná pravidla pro boj od bezpečnosti po platné počítání zásahů. 

Výstroj musí odpovídat dataci projektu 1275-1330, stejně jako kulturní a sociální příslušnosti představované postavy. U postav pocházejících z cizího kulturního prostředí se výstroj může lišit, vždy však musí poskytovat nejméně srovnatelnou ochranu.

Pokud není určeno jinak, bojuje se vždy na jeden dobrý zásah.

V předem domluvených případech je možné bojovat na převahu.

Všechny boje jsou vedeny v rytířském duchu a s vědomím, že se jedná o přátelské střetnutí s úmyslem nezranit svého oponenta.

Výstrojní podmínky nemají být uzavřeným výčtem, jako spíše oporou při vašem výběru zbroje a zbraní. V případě nejasností doporučujeme kontaktovat organizátory s konkrétním dotazem a ideálně fotografií sporného kusu výstroje. Za vybavení družiny odpovídá její senior.

 

Dobrý zásah

 

Boj na převahu

 

Hlavní zásady

Štít 

Bodání

Kopy a zápas

Střelba a vrh

Úlevy v nošení zbroje

Noční boj

Heroldi

Sudí

 

OCHRANA HLAVY

Nedostatečná zbroj

Lehká zbroj

Střední zbroj

Těžká zbroj

Elitní těžká zbroj

 

OCHRANA TRUPU, PAŽÍ A RUKOU

Nedostatečná zbroj

Lehká zbroj

Střední zbroj

Těžká zbroj

Elitní těžká zbroj

OCHRANA NOHOU

Nedostatečná zbroj

Lehká zbroj

Střední zbroj

Těžká zbroj

Elitní těžká zbroj

 

Můžete si také přečíst pravidla pro jednotlivá Bojová klání hradeckého Turnaje