Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

 

VÝSTROJNÍ PODMÍNKY A OBECNÁ PRAVIDLA BOJE

 

Následující text se zabývá výstrojními podmínkami vyžadovanými na akcích pořádaných Hradeckým dvorem, zejména na Hradeckém turnaji a na Májovém sněmu. Zároveň jsou zde stanovena obecná pravidla pro boj od bezpečnosti po platné počítání zásahů. 

Výstroj musí odpovídat dataci projektu 1275-1330, stejně jako kulturní a sociální příslušnosti představované postavy. U postav pocházejících z cizího kulturního prostředí se výstroj může lišit, vždy však musí poskytovat nejméně srovnatelnou ochranu.

Pokud není určeno jinak, bojuje se vždy na jeden dobrý zásah.

V předem domluvených případech je možné bojovat na převahu.

Všechny boje jsou vedeny v rytířském duchu a s vědomím, že se jedná o přátelské střetnutí s úmyslem nezranit svého oponenta.

Výstrojní podmínky nemají být uzavřeným výčtem, jako spíše oporou při vašem výběru zbroje a zbraní. V případě nejasností doporučujeme kontaktovat organizátory s konkrétním dotazem a ideálně fotografií sporného kusu výstroje. Za vybavení družiny odpovídá její senior.

 

Dobrý zásah

 

Boj na převahu

 

Hlavní zásady

Štít 

Bodání

Kopy a zápas

Střelba a vrh

Úlevy v nošení zbroje

Noční boj

Heroldi

Sudí

 

OCHRANA HLAVY

Nedostatečná zbroj

Lehká zbroj

Střední zbroj

Těžká zbroj

Elitní těžká zbroj

 

OCHRANA TRUPU, PAŽÍ A RUKOU

Nedostatečná zbroj

Lehká zbroj

Střední zbroj

Těžká zbroj

Elitní těžká zbroj

OCHRANA NOHOU

Nedostatečná zbroj

Lehká zbroj

Střední zbroj

Těžká zbroj

Elitní těžká zbroj