Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Ivain de Merpins

Zakladatel projektu „Dvůr hradecké královny Alžběty Richenzy 1308-1318“ a bývalý skvělý maršálek
 

  

Vystudoval kamenosochařství a restaurování kamene na Střední průmyslové škole kamenické a sochařské v Hořicích a Vyšší odborné škole restaurování kamene v Hořicích. Dále vystudoval obor historii na filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové. V projektu je jedním z odborných garantů dobových oděvů a kultury středověku.

Autor publikací

  • DUBEC, I.: Evropská móda vrcholného středověku. Odívání nobility první poloviny 14. století. Bakalářská práce, Univerzita Hradec Králové, Fakulta humanitních studií, 2007
  • DUBEC, I. : Móda v době vlády Elišky Rejčky a Jana Lucemburského. Hradec Králové: Vlastním nákladem, 2009, 183 s.
  • DUBEC, I.: Válečné a turnajské erbovní odění v období let 1300-1350. Hradec Králové: Vlastním nákladem, 2009, 40 s.

Ivain de Merpins – fiktivní postava

Pochází z jižní Francie, kde ale jako druhorozený neměl na rodinném panství budoucnost. Na sklonku 13. st. vstoupil do služeb basilejského biskupa a kancléře českého krále, Petra z Aspeltu. Během této služby několikrát pobýval v Čechách. Roku 1308 po uzavření Znojemské mírové smlouvy doprovází na příkaz svého pána, tehdy již mohučského arcibiskupa, královnu Alžbětu Richenzu s její dcerou Anežkou zpět do neklidných Čech. Královna využívá jeho služeb zkušeného diplomata a válečníka a nabídne mu setrvání na Hradci. Ivain poměrně záhy získal hodnost dvorského maršálka, kterou vykonával se ctí řadu let a připsal si tak mnohé zásluhy, než se rozhodl coby cizinec úřad složit a hledat nové štěstí v jiných službách. Na své kontakty u hradeckého dvora však nezapomněl a i ve své nové roli zde patří k váženým hostům.

Nedlouho po svém příchodu na Hradec se zamiloval do půvabné dívky, se kterou se náhodně setkal na lovu. Přivedl si ji ke dvoru, kterého se záhy stala ozdobou, a učinil ji svou chotí. Jeho paní Hana přijala druhé jméno Beatrix a predikát Merpins. Je šťastným a pyšným otcem dcery Terezy a Šárky.

 


Hana Beatrix


Martin z Bílé


Lazar z Bejšovce


Radegunda Nemravová z Chudobína


Magdalena ze Žákavy


Kunášek z Vrbí