Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

 

BOJOVÁ KLÁNÍ HRADECKÉHO TURNAJE

 

Zde najdeš pravidla jednotlivých klání, která se mohou objevit na Turnaji hradeckého dvora. Vždy se však seznam s programem probíhajícího turnaje a tím, která klání jsou konkrétní rok vypsaná a jak se do nich lze přihlásit. Do většiny klání je třeba se hlásit v dostatečné době před turnajem. Žádosti o účast podané přímo na turnaji již nemusí být vyslyšeny.

Text navazuje na  VÝSTROJNÍ PODMÍNKY A OBECNÁ PRAVIDLA BOJE, jejichž znalost předpokládá a na které se odkazuje vyžadovanou zbrojí a způsobem boje. Tyto pravidla je potřeba znát a dodržovat, jinak hrozí vyloučení z turnaje.


ZÁVOJ MILOSRDENSTVÍ DAM

Shledají-li dámy probíhající boj příliš krutým nebo nespravedlivým, mohou vyslat herolda hlavní tribuny, který zakryje jednoho z bojujících závojem milosrdenství a ukončí probíhající boj, aniž by tím kdo z účastníků ztratil na cti.
 

ZÍSKANÁ OCENĚNÍ

První rytíř 

Nejprestižnější ocenění, které zohledňuje rytířské vystupování během celého předchozího roku, kdy se nepřihlíží pouze k vyhraným soubojům, ale stejnou měrou i ke kurtoaznímu chování.

Je volen na závěr turnaje dámami hlavní tribuny po poradě s ostatními tribunami. 

První rytíř si dále sám volí svou První dámu. Tento pár následující rok užívá svého postavení s kterým jsou provázány i jednotlivé dvorské ceremonie.

Prvnímu rytíři je na rok propůjčen meč krále Václava II.


Nejlepší bijec

Ocenění pro nejlepšího bojovníka turnaje.

Je volen hradeckými dámami po poradě se sudími a heroldy na závěr turnaje.

Nejlepší bijec získává odměnu přímo od hradecké královny.


Nositel štítu Jiřího z Holohlav

Ocenění za dlouholeté čestné chování a zásluhy o hradecký dvůr.

Je volen hradeckými dámami po poradě se sudími a heroldy na závěr turnaje.

Je mu propůjčen na rok svatojiřský štít Jiřího z Holohlav.


Šampion hlavní, rudé a modré tribuny

Každá z tribun volí svého favorita, kterého chtějí ocenit.

Získává klenot dané tribuny.


Vítěz klání Jakuba ze Špernaku

Je mu na rok propůjčena špernacká bulava.


Vítězové klání Bavora ze Strakonic

Nejlepšímu z vítězného mužstva je na rok propůjčeno strakonické kopí.

 

KRÁLOVSKÉ DISCIPLÍNY


Mlaty


Chocholy

Varianta chocholů: Pět dobrých zásahů. 

Varianta chocholů: Pán a zbrojnoš

HROMADNÁ KLÁNÍ


Boj o most

Varianta Boje o most: Pět na pět

Varianta Boje o most: Dva mosty

 

Boj v poli

Varianta Boje v poli: Opevnění

 

Bitva korouhví

 

Zlatá a rudá

INDIVIDUÁLNÍ KLÁNÍ


Klání Jakuba ze Špernaku

 

Klání Bavora ze Strakonic

 

VÝJIMEČNÁ A KRATOCHVILNÁ KLÁNÍ


Pas d'Arme

 

Boj přes hrazení

 

Dívčí kastel