Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Vznat z Lomnice

emeritní komoří Její Milosti

V jihozápadním cípu okresu Blansko leží městečko Lomnice a na návrší nad ním se nalézá zámek, jehož stavba skrývá středověký hrad, založený v 2. polovině 13. století. S přídomkem "z Lomnice" se roku 1281 píše Vznata z rodu Tasovců. Roku 1293 se uvádí jeho syn Tas a vnukové Jan, Tas a Vznata. Počátkem 14. století drží lomnické zboží Vznata ( což jsem zřejmě já, což není až tak lehké říci, pro velikou rodovou oblibu v několika málo jménech), který měl syny Pročka, Jana, Tasa a Ješka, jenž se uvádějí kolem roku 1339. V polovině 14. století vlastní panství Vznata z Lomnice a roku 1390 je drží jeho syn Jan. Kromě samotné Lomnice patří v této době k panství též Rašov, Brusná, Veselí, Ochoz, Synalov, Strhaře, Osiky, Znětín, Přibyslavice, díl Brumova a díl Bedřichova.

Rodovým erbem je černé křídlo na stříbrném pozadí a dále jsem si ponechal v úžívání znak osobní, tedy stříbrnou věž stojící v červených plamenech na černém pozadí.