Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Jiří z Rabštejna

Donedávna Jiří z Pluhova Žďáru, mladší bratr Oldřicha. Dům Rabštejnů je vladycký, donedávna služebný rod - sloužili pánům z (Jindřichova) Hradce - purkrabí hradu a rychtář města. Roku 1317 koupili hrad Rabštejn nad řekou Střela, končí svoji službu v Hradci a změnili přídomek podle něj.

Rod Rabštejnů užívá v naší době v různých obměnách v erbu či klenotu dva znaky - prvním je stříbrná radlice v červeném poli, druhým pak dubový kmen, ze kterého raší nové lístky.

Zatímco starší bratr Oldřich se stará o hrad, panství a stráží cestu mezi Prahou a Chebem, mladší Jiří se vydává bojovat na straně krále Jana bojovat do Polska. Zde se setkává s Jakubem ze Špernaku a dává se do jeho služeb. Je vyslán na dvůr Elišky Rejčky, kde pod příslibem neodhalení svého jména bojuje pod jménem Vertreter a erby špernackých krokví a psa značícího věrnost na hradeckém turnaji.