Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Jiří z Rabštejna

Jiří z Rabštejna, dříve Jiří z Pluhova Žďáru, je prostředním synem druhé generace vladyckého rodu, založeného Oldřichem I. Pluhem z Pluhova Žďáru léta páně 1260.
Otec byl prvním purkrabím města Hradce v Jižních Čechách. Úřad po něm přebral nejstaší syn Oldřich II., starší bratr Jiřího a pomáhal paní z Hradce s vedením panství, dokud Oldřich z Hradce nedospěl. Oldřich II. Pluh si později ve službách Jana Lucemburského našetřil jmění dostatečné pro koupi hradu Rabštejn nad řekou Střela, odstěhoval se na něj společně s Jiřím a změnil si přídomek. Purkrabství Hradce poté předal nejmladšímu bratrovi, Ctiborovi.

Bratr Oldřich II. se později (kolem roku 1319) dá do služeb Jana Lucemburského jako podkomoří, a zastává až do své smrti roku 1341 úřad zemského sudího.

Rod Pluhů z Rabštejna užívá v naší době v různých obměnách v erbu či klenotu dva znaky - prvním je stříbrná radlice v červeném poli, druhým pak dubový kmen s ostrvemi, ze kterého raší nové pupeny. Právě ten užívá Jiří.

Zatímco Oldřich se stará o hrad, panství a přidělené úřady, mladší Jiří se vydává bojovat na straně krále Jana bojovat do Polska. Zde se v poli setkává s Jakubem ze Špernaku a dává se do jeho služeb. Je vyslán na dvůr Elišky Rejčky, aby bojoval na svém prvním hradeckém turnaji pod erbem špernackých krokví a psa značícího věrnost, pod jménem Vertreter, a rozhodne se dále působit na hradeckém dvoře.

 

Později je Jakubem ze Špernaku určen jeho zástupcem pro věci politické, aby společně s Hatalmásem, špernackým kapitánem, a ostatními špernackými pány pomáhali držet Špernak v jeho velikosti, zatímco Jakub bojuje v Polsku.

Jiřího práce zaujme i královnu Elišku Rejčku, na hradeckém sněmu v máji 1313 mu s požehnáním Jakuba ze Špernaku uděluje úřad rychtáře města Poličky a uděluje právo nosit její tři růže v hlavně svého štítu, a to výměnou za složení přísahy věrnosti k jejím rukám.


Kateřina z Rabštejna


Záviš