Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Ziemomysl z Gory

Ziemomysl z Gory je zcela fiktivní neurozená postava s romantizujícími fiktivními osudy.

Jde o mladšího syna bývalého lokátora, rychtáře a provozovatele hostince ve vsi Gora ve Slezku. Protože byť svobodný, neviděl vyhlídky na svou budoucnost nijak růžově. Využil proto příležitosti, když se přes onu ves ubíral a v hostinci nocoval jeho budoucí pán měšťan nynější rychtář Vysokého Mýta - Kunassek z Vrbí. Dosavadní zbrojnoš a sluha Kunasska který v průběhu večera notně opil, byl ráno nalezen utopen v tůni nedaleko vsi. Když se to Ziemomysl z rána dozvěděl, nemeškal a vstoupil do Kunasskových služeb.

Od té doby se snaží věrně sloužit svému pánu a z hrubého neotesaného zbrojnoše se postupně v průběhu let mění v dobrého křesťana a  dosáhl postavení šafáře svého pána, na jeho skromném venkovském zboží. Díky svému umu být tam kde je to potřeba, slyšet, vidět, koupit a na trhu prodat postupně šetří groš za grošem, aby snad v brzké budoucnosti dosáhl svého vytouženého cíle. Tímto cílem je aby stejně jako jeho otec získal právo provozovat zájezdní hostinec, umístěný do obce Jelení na půli cesty mezi Hradcem Králové a Vysokým Mýtem.