Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Radegunda Nemravová z Chudobína

Radegunda Nemravová z Chudobína
  
Radegunda je jediný potomek pana Kazimíra Nemravy z Chudobína.
Chudobín se nachází nedaleko Olomouce. Postava jako taková je fiktivní, leč Nemravové jsou skutečně moji předci (matka mé matky) a jejich rod skutečně pochází z této oblasti - právě z Chudobína a sousedních Myslechovic.
Ještě za otcova života byla jeho přáteli, panem a paní z Posadowa, uvedena ke dvoru. Otcem byla dlouho vychovávána jako chlapec, což se projevilo na jejím poněkud nonkomforním chování. Na ženu své doby je totiž vzdorovitá a svéhlavá, ale protože je upřímná, přímočará a navíc se její povaha snoubí se umem získaným od matky, tedy poznávání lidské povahy, dostalo se jí cti být jednou z družiny dívek a paní naší královny.
Po smrti otce na zděděném panství propukly sedlácké rebelie, které potlačili až vojáci poslaní panem Bavorem III. ze Strakonic, pod vedením pana Františka z Šešovic.
Ten se na několik let ujal správcovství. Po jeho odchodu přijala ochranu domu pana de Merphins.
 

Panna Radegunda má početnou družinu společnic a služebných. 

Její nejoblíbenější je panna Terezka, která se z komorné svou pílí a trpělivostí vypracovala na pozici dvorské vychovatelky a o jejíž ruku se uchází pan z Ústí.

Dále se po jejím boku objevuje společnice paní Dominika z Pasowar.

O blaho žaludků jejího domu se starají báječní Monte a Píďa.

Dalšími členy domu jsou komorná Verunka, bylinkářka Vánočka, pomocnice Magráta a Jarmilka a další děvčata a paní.

Někdy jí na cestách doprovází i její osobní lazebníci Pavel a Kateřina. 


Dominika z Pasowar


panna Terezka