Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Ivain de Merpins

Zakladatel projektu „Dvůr hradecké královny Alžběty Richenzy 1308-1318“ a bývalý skvělý maršálek
 

  

Vystudoval kamenosochařství a restaurování kamene na Střední průmyslové škole kamenické a sochařské v Hořicích a Vyšší odborné škole restaurování kamene v Hořicích. Dále vystudoval obor historii na filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové. V projektu je jedním z odborných garantů dobových oděvů a kultury středověku.

Autor publikací

  • DUBEC, I.: Evropská móda vrcholného středověku. Odívání nobility první poloviny 14. století. Bakalářská práce, Univerzita Hradec Králové, Fakulta humanitních studií, 2007
  • DUBEC, I. : Móda v době vlády Elišky Rejčky a Jana Lucemburského. Hradec Králové: Vlastním nákladem, 2009, 183 s.
  • DUBEC, I.: Válečné a turnajské erbovní odění v období let 1300-1350. Hradec Králové: Vlastním nákladem, 2009, 40 s.

Ivain de Merpins – fiktivní postava, zastávající prestižní úřad dvorského maršálka na hradeckém dvoře královny  Alžběty Richenzy.

Pochází z jižní Francie, kde ale jako druhorozený neměl na rodinném panství budoucnost. Na sklonku 13. st. vstoupil do služeb basilejského biskupa a kancléře českého krále, Petra z Aspeltu. Během této služby několikrát pobýval v Čechách. Roku 1308 po uzavření Znojemské mírové smlouvy doprovází na příkaz svého pána, tehdy již mohučského arcibiskupa, královnu Alžbětu Richenzu s její dcerou Anežkou zpět do neklidných Čech. Královna využívá jeho služeb zkušeného diplomata a válečníka a nabídne mu setrvání na Hradci. Ivain poměrně záhy získává hodnost dvorského maršálka. Zásadním způsobem se podílí na realizaci většiny kratochvil hradeckého dvora. V hierarchii dvorských hodnostářů stojí vysoko.

Nedlouho po svém příchodu na Hradec se zamiloval do půvabné dívky, se kterou se náhodně setkal na lovu. Přivedl si ji ke dvoru, kterého se záhy stala ozdobou, a učinil ji svou chotí. Jeho paní Hana přijala druhé jméno Beatrix a predikát Merpins. Je šťastným a pyšným otcem dcery Terezy a Šárky.

 


Hana Beatrix


Martin z Bílé


Lazar z Bejšovce


Radegunda Nemravová z Chudobína


Magdalena ze Žákavy


Kunášek z Vrbí