Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

hradecký purkrabí Macek, řečený Mnich

Maczko dictus Monachus castellanus castri Greczensis  (Emler, Regesta Bohemiae, cca 1312, dále zmíněn v Mutinově narovnání 1320)

Hradecký purkrabí je skutečná historická postava. Macek zastával vysoký dvorský úřad, vykonávaný na královnině sídelním hradě ve městě Hradci (Červeném Hradci, zvaném též Hradec nad Labem - dnešní Hradec Králové). S ohledem na držený úřad lze předpokládat, že měl k hradecké královně vdově Alžbětě Richenze velmi blízko.

Jeho jméno známe ze dvou listin, v nichž je uveden jako svědek. Není zjevné, zda se jednalo o šlechtice, nebo snad patricie. K této osobnosti tedy neznáme ani jeho původ a poměry, ani jeho erb. To dává jeho nynějšímu představiteli volný prostor pro vykreslení postavy, kterou známe pouze jménem.