Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Eliška Rejčka

Alžběta Richenza, královna vdova, někdy královna česká a polská, paní věnných měst Hradce, Chrudimi, Mýta, Poličky a Jaroměře.

 

Alžběta Richenza, nazývaná v Polsku Rixa a v Čechách Eliška Rejčka byla českou a polskou královnou v letech 1303-1305 a po krátkém období vlády nevlastního syna Václava III. opět v letech 1306-1307. V tomto období byla dvakrát provdána - roku 1303 ve svých 15-ti letech za českého a polského krále Václava II., který zemřel v létě 1305. Podruhé byla provdána na podzim roku 1306 za rakouského vévodu Rudolfa Habsburského, který tak mohl legálně usednout na uprázdněný český trůn. Jeho vláda však skončila po necelém roce jeho smrtí roku 1307.

     

Od roku 1308, kdy se definitivně vzdala nároků na český trůn, byla titulována královnou vdovou a někdy královnou českou a polskou. V tomto období začala její vláda ve věnných městech ve východních Čechách, z nichž si zřídila vlastní dominium.

   


hradecký purkrabí Macek, řečený Mnich


Markéta z Doubravice


převor Hroznata


Amat Hradecký


Ziemomysl z Gory


Jitka


Hanička


Hanka


Jakub


Martina