Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

NOVINKY
 

Nové pojetí turnaje

 

Vážení přátelé,

po té, co se své funkce maršálka vzdal pan Ivain de Merpins, který několik dlouhých let věnoval veškeré úsilí běhu Turnaje, jsme byli nuceni najít řešení nastálé situace.
A protože pan Ivain byl ve svém postavení natolik jedinečný a zastal práci několika lidí, rozhodli jsme se, že tyto úkoly rozdělíme. Protože nemůžeme nalézt druhého Ivaina - ten je jen jeden.

V následujích letech bude podoba Turnaje tato:

trojice První rytíř, Štítonoš a Bijec následující rok po své vládě převezmou role garantů Turnaje těžkooděnců.
Budou sudími a na nich bude jakou podobu Turnaji vtisknou. Zda zanechají nějakou svou stopu, nebo zda podoba bude tradiční. Oni to budou, komu se budou hlásit turnajské výzvy a kdo bude dohlížet nad vašimi duely.

Dále bylo rozhodnuto, že Turnaj potřebuje svého moderátora, svého Krále heroldů, který bude mít dohled nad dodržením harmonogramu, bude mít na starost představení důležitých postav turnaje a bude uvádět jednotlivé části programu.
Tento post přijal pan Petr z Posadowa.