Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

Hradecký dvůr Alžběty Richenzy

TURNAJSKÁ TAXA

 

Turnajská taxa se platí podle tradičních pravidel, místo na tribuně není zpoplatněno.

Korouhevní pán - taxa 2 500,- Kč (maximální počet lidí ve vlastní vnitřní družině 10. Za každých dalších započatých 5 lidí 500 Kč navíc. Má-li v družině urozence s vlastním erbem, platí každý majitel tohoto vlastního erbu zvlášť za svoji družinu - podle postavení jako pán nebo zeman.)

Korouhevní pán má ve své družině urozeného leníka či leníky (tedy bojovníky s vlastním erbem). Korouhevní pán má právo účastnit se všech klání, mlatového turnaje, atd.

 

Pán - taxa 1 500,- Kč (jeden erb, maximálně 10 lidí v družině včetně pána, maximálně 5 lidí v poli. Za každých dalších započatých 5 lidí 500 Kč navíc). Je šlechticem disponujícím vlastní družinou bez urozených manů.

Pán má právo účastnit se všech klání.

 

Drobný šlechtic (zeman) - taxa 1 000,- Kč (jeden erb, maximální počet lidí v družině 5, maximálně 3 lidé v poli) . Je doprovázený nejméně jedním družiníkem (vojákem či služebníkem). Disponuje-li odpovídajícím vybavením, může požádat královnu o účast v mlatovém turnaji.
 

Platbu turnajské taxy je nutno provést vždy nejpozději do 30. srpna. Výjimky pouze po osobní dohodě se Spakonou.

Číslo účtu 2501449382/2010

Zpráva pro příjemce ve tvaru: jméno seniora (domu) - turnaj 2019

PŘIHLÁŠKY POSÍLEJTE, PROSÍM, PROSTŘEDNICTVÍM FORMULÁŘE, a to nejpozději k 20.8.
JINÉ VARIANTY PŘIHLÁŠEK NEBUDOU BRÁNY V POTAZ.

http://www.hradeckydvur.net/akce-a-kalendar.html